Khánh Hoà Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Có Cần Phải Đóng Bảo Hiểm Không?

Khi sử dụng lao động là người nước ngoài thì người sử dụng lao động vẫn phải tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định. Vậy người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì? Hãy cùng Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

>>> Có thể bạn quan tâm: Phí công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hà Nội

1. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm gì?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì người lao động là người nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn/xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên ký với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Có Cần Phải Đóng Bảo Hiểm Không? UDJiD9I

Do đó, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu thuộc trường hợp quy định thì phải đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ của doanh nghiệp và đã đủ tuổi nghỉ hưu thì không bắt buộc phải tham gia BHXH.

2. Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ Điều 12 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2022, người lao động theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP (thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) phải đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất hàng tháng với mức đóng bằng 8% tiền lương tháng.

>>> Góc giải đáp: Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe gồm những bước nào?

Trường hợp người lao động không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong một tháng thì không đóng bảo hiểm cho tháng đó. Đồng thời, thời gian này không được tính vào thời gian được hưởng BHXH, trừ trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Có Cần Phải Đóng Bảo Hiểm Không? WGdN7zr

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau.
Người sử dụng lao động nước ngoài hàng tháng phải đóng BHXH trên tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động với mức:
- 3% mức lương tháng vào quỹ ốm đau, thai sản.
- 14% mức lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

>>> Xem thêm tại: Giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đi công chứng hợp đồng đặt cọc

Đồng thời, theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, mức đóng BHYT được quy định: Người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5% (tính trên tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm).
Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động với mức đóng là 0,5% quỹ tiền lương là căn cứ đóng BHXH (đối với doanh nghiệp hoạt động ngành nghề có nguy cơ cao tai nạn lao động, nếu đủ điều kiện thì có thể được đóng mức thấp hơn là 0,3%.

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Như vậy, trên đây là thông tin về vấn đề: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần phải đóng bảo hiểm không? . Ngoài ra, nếu như bạn có thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và Sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

MIỄN PHÍ DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG TẠI NHÀ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com
 
Navigating the Social Security Disability application system may be a disheartening task for many individuals. The procedure could be frustrating and time intensive, and also the odds of getting denied are high. This is how a social security disability legal professional is available in. A lawyer makes it possible to navigate the applying process, raise your odds of becoming approved, to appeal a denied claim. In this specific article, we are going to explain 10 tips associated with the purpose of a social security disability legal professional.

Trying to find your way around the Social Security Disability application processes with the aid of a legal professional
The social security disability application process may be complicated and daunting. A lawyer will allow you to comprehend the requirements and show you through the method. They could also allow you to gather the necessary medical-related facts and documents to aid your very own demand. They are able to further help out with prepping someone for the proceeding, if required.

The significance of health related facts in a Social Security Disability claim
Medical evidence is crucial in a social security disability case. It is used to prove that you have a medical condition that stops you from performing. A legal professional makes it possible to assemble the mandatory medical evidence and present it in a fashion that is probably to be recognized because of the social security governing administration. They are able to also assist you to obtain medical records along with other forms that assist your claim.

Prevalent mistaken beliefs regarding Social Security Disability and just how a lawyer will help
There are numerous misunderstandings about social security disability. As an example, lots of people genuinely believe that only those who are permanently disabled are eligible for benefits. However, it is not true. A legal professional makes it possible to comprehend the eligibility requirements and dispel any misconceptions you may possibly have. They could also provide assistance with just how to present your case when you look at the most favorable light.

The appeals plan for waived Social Security Disability situations and just how an attorney will help
In case the claim is denied, you have the right to appeal. A legal professional makes it possible to comprehend the appeals strategy and represent you throughout the hearing. They could also assist you to gather additional evidence and create a stronger case to improve your odds of triumph.

How to choose the proper Social Security Disability law firm for the case
You will need to choose legal counsel who's got practical knowledge managing social security disability cases. Try to find a legal professional that is knowledgeable about the social security administration's guidelines and methods. Its also wise to feel comfortable chatting with them and trust their judgment. Look for a lawyer who are able to offer obvious and truthful advice to your questions and supply assistance for the duration of the method.

To conclude, a social security disability personal injury attorney can play a vital role when you look at the application and appeals process. They could allow you to traverse the method, boost your odds of getting authorized, and appeal a turned down claim. A lawyer will also help you realize the eligibility needs and drive out any fallacies you might have. You need to choose legal counsel who's got experience managing social security disability matters, in accordance with that you feel safe communicating.

Should you want to master more about this idea subject come to my personal Social Security Disability lawyer firm web site:
[color=#000_url]top long term disability lawyers in Albuquerque NM[/color]
 
Top