Văn hóa "5568" tại tập đoàn TNG Holdings Vietnam

Hàng nghìn nhân sự từ thế hệ Gen X, GenY tới Gen Z tại Tập đoàn đa ngành TNG Holdings Vietnam đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức và tận hưởng “quả ngọt” trong công việc. Dẫu khác nhau về thế hệ, nhưng họ cùng nói chung một ngôn ngữ và gắn kết nhờ sợi dây “văn hóa doanh nghiệp”.
Để không lỡ “chuyến tàu” phát triển bền vững, rất nhiều DN đã triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa doanh nghiệp bài bản, trong đó có TNG Holdings Vietnam.
Cách đây 5 năm, TNG Holdings Vietnam đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị từ những công ty con hoạt động độc lập sang tập trung. Để giải quyết những thách thức trong nội bộ, thay vì tập trung vào hệ thống, quy trình, ứng dụng công nghệ, hệ thống kiểm soát, KPIs, TNG Holdings Vietnam chọn hướng tiếp cận bằng văn hóa.

Đánh giá về hướng tiếp cận này, chuyên gia tái thiết, tư vấn triển khai - bảo trì văn hóa doanh nghiệp Loan Văn Sơn cho biết: “Chúng tôi đề cao cách tiếp cận của TNG Holdings Vietnam. Khi bắt đầu bằng văn hóa doanh nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra một ngôn ngữ đặc trưng cho doanh nghiệp. Ngôn ngữ chung đó sẽ là la bàn định hướng cho tất cả các quyết định cũng như cách thức giải quyết vấn đề từ đó tạo ra những thay đổi. Bởi vì bản chất của thay đổi là thay đổi về nhận thức, tư duy, văn hóa chứ không phải là thay đổi của phần cứng. Văn hóa tạo ra chất kết dính, là bước đầu tiên để chúng ta tái cấu trúc một công ty. Thay đổi phần cứng chỉ là bước thứ hai”.TNG Holdings Vietnam đã định hình nền tảng văn hóa doanh nghiệp với tên gọi “Văn hóa 5568” và áp dụng rộng rãi trong toàn bộ Tập đoàn. Nền tảng văn hóa này kết tinh từ những gì tinh túy nhất của truyền thống hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, cũng là đúc kết những gì tinh hoa nhất của khoa học quản trị.
Sau khi nền tảng văn hóa được đưa vào áp dụng, hàng nghìn nhân sự tại TNG Holdings Vietnam đã trở nên tích cực, chủ động hơn. Mọi người bắt đầu thay đổi tư duy, cách thức làm việc và thậm chí là thay đổi cuộc sống. Sau 5 năm, văn hóa doanh nghiệp đã mang tới cho TNG Holdings Vietnam một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

“So với những ngày đầu tiên tôi tiếp xúc, sự kỷ luật, cách thực thi chiến lược, văn hóa coaching (khai vấn), văn hóa feedback (phản hồi)... tại TNG Holdings Vietnam có một sự trưởng thành vượt trội. Những triết lý, hệ tư tưởng, nguyên tắc tối thượng trong văn hóa doanh nghiệp của TNG Holdings Vietnam đã đi vào cuộc sống. Ngôn ngữ chung của Tập đoàn đã được hình thành, tạo ra nét riêng giúp TNG Holdings Vietnam thu hút nhân tài bên ngoài vào hệ thống”, chuyên gia Loan Văn Sơn nhấn mạnh.

“Tốc độ trưởng thành văn hóa của TNG Holdings Vietnam là rất cao so với thị trường. TNG Holdings Vietnam mạnh về văn hóa tham chính và sứ mệnh. Điều này thể hiện rõ sự năng động của một Tập đoàn đa ngành trong việc trao quyền, thực hiện sứ mệnh vì cuộc sống thuận ích hơn mà TNG Holdings Vietnam khởi xướng”, ông Lê Quang Vũ, Giám đốc Blue C, đơn vị đo lường mức độ trưởng thành văn hóa đánh giá.
Không chỉ hóa giải những xung đột, giúp đội ngũ cùng nhìn về một hướng, văn hóa doanh nghiệp còn giúp TNG Holdings Vietnam giảm bớt những tổn thương trước những biến động của thị trường, vững vàng đi qua những khó khăn. Trong 3 năm qua, TNG Holdings Vietnam có kết quả kinh doanh ổn định, ra mắt thị trường những sản phẩm bắt kịp xu hướng công nghệ mới như: chuỗi khách sạn thuận ích SOJO Hotels, ngân hàng thuần số TNEX…

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIETNAM
Địa chỉ: Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24 73073099
 
Going through the maze of a Social Security Disability application course of action could be an intimidating task for some. The procedure could be sophisticated and frustrating, in addition to odds of getting refused are increased. That is where a social security disability attorney at law will come in. A legal professional will allow you to navigate the applying process, boost your likelihood of getting accepted, as well as appeal a denied claim. In this specific article, we shall reveal 10 subjects related to the activity of a social security disability attorney at law.

Trying to find your way around the Social Security Disability application process by using legal counsel
The social security disability application function may be confusing and/or overwhelming. A lawyer makes it possible to comprehend the requirements and make suggestions through the procedure. They are able to also assist you to gather the required health related facts and certification to aid your very own case. They are able to also help in planning one for the case, if required.

The significance of health related proof in a Social Security Disability case
Medical evidence is vital in a social security disability claim. It really is utilized to show which you have got a medical condition that stops you against doing work. A lawyer can help you accumulate the mandatory medical data and introduce it in a manner that is probably to be authorized by the social security governing administration. They are able to also assist you to obtain medical records as well as other records that assist your claim.

Common fallacies about Social Security Disability and just how an attorney might help
There are numerous misconceptions about social security disability. For instance, many people think that only those who are permanently disabled are entitled to benefits. Still, this isn't true. Legal counsel can help you comprehend the eligibility requirements and dispel any misconceptions you've probably. They are able to also provide assistance with just how to present your case when you look at the most favorable light.

The appeals procedure for rejected Social Security Disability claims and just how a lawyer can help
If for example the claim is denied, there is the directly to appeal. A lawyer makes it possible to comprehend the appeals strategy and serve you through the hearing. They are able to also allow you to gather additional evidence and develop a stronger case to boost your odds of success.

How to pick just the right Social Security Disability lawyer or attorney for the case
It is vital to choose a legal professional who may have skills handling social security disability matters. Seek out legal counsel that is acquainted with the social security administration's guidelines and processes. Its also wise to feel comfortable chatting with them and trust their judgment. Try to find a lawyer who is able to provide clear and honest suggestions to your questions and offer guidance through the duration of the process.

To conclude, a social security disability personal injury attorney can play a vital role into the application and appeals process. They can assist you to go through the procedure, enhance your odds of getting approved, and appeal a denied claim. A lawyer will also help you realize the qualifications specifications and drive off any misconceptions you've probably. It is vital to choose a lawyer that has experience maneuvering social security disability matters, in accordance with whom you feel at ease communicating.

If you want to uncover more info on this particular focus take a look at the Social Security Disability lawyer firm domain:
[color=#000_url]long term disability insurance claim lawyer in El Paso, TX[/color]
 
Top