Có hợp pháp không nếu tặng cho nhà đất bằng miệng cho con cái?

Top